Aanleg kunstgras voetbalveld

  • KSK Donk, Sportpark De Oude Landen 135/1, 2180 Ekeren
    Opdrachtgever: KSK Ekeren Donk VZW
  • Gerealiseerd in 2020
  • infill SBR
  • Fieldturf 360 XL
  • 7 000 m²


Aanleg kunstgras voetbalveld - Sportinfrabouw NV
Aanleg kunstgras voetbalveld - Sportinfrabouw NV
Aanleg kunstgras voetbalveld - Sportinfrabouw NV
Aanleg kunstgras voetbalveld - Sportinfrabouw NV
Aanleg kunstgras voetbalveld - Sportinfrabouw NV