Onderhoud van sportterreinen

Regulier onderhoud

Eens dat u uw nieuwe sportterrein in gebruik genomen heeft breekt ook de tijd aan om onderhoud uit te voeren. Veel onderhoudstaken kunt u perfect zelf uitvoeren en hebben een grote invloed op de toestand van uw accommodatie. Denk aan een goed gebruiksreglement, borstelen, slepen en rollen, afval verwijderen (of beter nog: voorkomen), onkruid wieden, sneeuw en ijs ruimen, allemaal afhankelijk van het type terrein. Wij zullen u daarover adviseren bij oplevering van uw terrein: u krijgt van ons duidelijke gebruiksrichtlijnen en tips voor het onderhoud, welk materieel te gebruiken, met welke frequentie, in welke omstandigheden. Dit zorgt voor optimale levensduur en maximaal gebruiksgenot.

Specialistisch onderhoud

Daarnaast is er wat we het specialistische onderhoud noemen: een periodieke (vaak jaarlijkse) behandeling op basis van een grondige inspectie met gespecialiseerde apparatuur om uw terrein in topconditie te houden. Hierbij staat Sportinfrabouw graag voor u klaar. Wij beschikken over meer dan het nodige up-to-date materieel om alle onderhoudswerken voor u te verzorgen.

Service callcenter

Net als u vinden wij de conditie van uw terrein van groot belang, daarom staan wij middels ons Service callcenter 7 dagen per week voor onze klanten klaar, ook buiten de kantooruren.

Contacteer ons voor een onderhoud

Neemt u gerust contact met ons op voor een ‘onderhoud over onderhoud’, wij adviseren, begeleiden en ondersteunen u graag bij het in goede staat houden van uw sportterrein. Hieronder kunt u per type sporttoplaag meer informatie vinden over het specialistische onderhoud.

Atletiekpistes en andere kunststof sportterreinen

Onderhoudsreiniging

De onderhoudsreiniging is zeer geschikt voor de jaarlijkse (of halfjaarlijkse) reiniging. Omdat het met matige hoge druk werkt is dit minder agressief op de belijning.

Grote reiniging of dieptereiniging

Wanneer de piste zeer vuil is en/of als de toplaag of belijning moet vernieuwd worden, moet er een grote reiniging voorzien worden. Deze reiniging werkt met zeer hoge druk en geeft een zeer hoge reinigingsgraad.

Onderhoud

Kunstgras sportvelden

Na inspectie wordt de mat behandeld met een speciale onderhoudsmachine, deze zorgt voor een optimale reiniging en ‘decompactatie’ van de infill. Indien nodig en gewenst kan er een anti-mos en onkruidbehandeling voorzien worden.

Aanvoer en inborstelen van extra infill behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Het veld zal achteraf aangenamer spelen en de waterdoorlaatbaarheid is opnieuw optimaal, zodat de specifieke speltechnische eigenschappen bewaard blijven.

Onderhoud

Natuurgras sportvelden

Een natuurgras of hybride-gras voetbalveld heeft wat meer zorg nodig dan de eerder genoemde toplagen. Het onderhoud van natuurgrasvelden kan de volgende activiteiten omvatten: maaifrezen, recyclingdressen, maaien en oprapen, onkruidbestrijding, verticuteren-vegen, diepwoelen, herstellen speelschade, bezanden (uitstrooien zand), beluchten 20 - 50 cm diep, zand inslepen, nivelleren, inzaaien, doorzaaien, bemesten...

Sportinfrabouw beschikt over al het nodige materieel hiervoor en kan u door de jarenlange ervaring goed adviseren over wat uw veld specifiek nodig heeft. Zowel gemeenten als topclubs vertrouwen het onderhoud van hun natuurgrasvelden dan ook graag aan ons toe!

Onderhoud

Sportterreinen in halfverharding

Ook als het gaat om atletiekpistes, tennisvelden, Finse pistes en andere sportterreinen met een toplaag in halfverharding is Sportinfrabouw uw partner.

In grote lijnen dient op deze terreinen in het voorjaar een specialistisch onderhoud te worden uitgevoerd om het na de winter weer in optimale conditie te brengen.

De mogelijke werkzaamheden zijn: reiniging toplaag door middel van schaven, losmaken toplaag door frezen / roteren, afstrooien toplaag met nieuw materiaal, egaliseren en doormengen nieuw materiaal, rollen en afwerken, aanbrengen belijning.

Onderhoud