Sneeuw op mijn kunstgrasveld….wat nu?

04.01.2024 - Wordt er vorst en sneeuw verwacht? Dat betekent mooie winterse plaatjes, ook op uw kunstgrasveld! Maar kunt u het veld nu nog wel gebruiken?

Vorst en sneeuw zijn op zichzelf niet slecht voor uw kunstgrasveld, de materialen kunnen hier perfect tegen. Bij droge vorst kan er op een kunstgrasveld gewoon gesport worden, maar wij raden af om een besneeuwd veld te betreden of hierop te sporten. Ten eerste natuurlijk om blessures bij de sporters door uitglijders te voorkomen, maar ook om beschadiging van het kunstgras te voorkomen. Door betreding wordt de sneeuw samengedrukt en zal een ijslaag ontstaan, waarin de vezels en de infill van de kunstgrasmat vastgevroren raken. De sneeuw kan dan niet meer worden verwijderd en het zal bij invallende dooi veel langer duren voordat de samengedrukte sneeuwplakken zijn weggesmolten en het veld weer bespeelbaar is.

Wij adviseren om de sneeuw niet van het kunstgrasveld te verwijderen als het niet echt nodig is, de kans is groot dat de mat beschadigd wordt door het lostrekken van vastgevroren vezels en mogelijk kan er instrooimateriaal worden meegenomen. Verder is het verwijderen van sneeuw van een sportveld een tijdrovende en dure aangelegenheid. Bij deze werkzaamheden tijdens winterse omstandigheden bestaat de kans dat er na korte tijd nieuwe sneeuw valt en alle uitgevoerde werkzaamheden tevergeefs zijn uitgevoerd.

Mocht het toch noodzakelijk zijn om sneeuw te ruimen op uw kunstgrasveld, leest u dan onze tips in het vervolg van dit artikel hieronder.

Sneeuw vegen:

Bij een sneeuwlaag van 0-5 cm kan door middel van een voor op een tractor gemonteerde (roterende) borstel de sneeuwlaag worden verwijderd. Het is bij deze bewerking noodzakelijk de borstel nauwkeurig op de juiste hoogte af te stellen en wel zodanig dat de borstel de onderliggende kunstgrasvezel net niet raakt.

Sneeuw schuiven:

Bij een sneeuwlaag van 5-10 cm, dus een laagdikte waarop een bewerking met een borstelveger niet mogelijk is, kan gebruik gemaakt worden van een sneeuwschuiver. Dit apparaat bestaat uit een halfronde of cilindrisch gevormde metalen plaat, die voorop een tractor wordt gemonteerd. Deze metalen plaat(schuiver) dient ter voorkomen van schade aan de kunstgrasmat aan de onderkant te zijn voorzien van een kurk of flexibele kunststof strip.

Sneeuw blazen:

Wanneer de sneeuwlaag 10 cm of meer bedraagt en verwijdering daarvan wordt overwogen, zal daartoe uitsluitend gebruik kunnen worden gemaakt van speciale sneeuw/blaas-apparatuur die zodanig dient te worden afgesteld dat de metalen rotor onder geen beding de kunstgrasmat kan raken.

Handmatig sneeuw ruimen:

Bij het handmatig verwijderen van een dun laagje sneeuw kan gebruik worden gemaakt van lichte houten of van kunststof vervaardigde sneeuwschuivers. De sneeuwschuivers dienen te zijn voorzien van een ronde onderkant en afgeronde hoeken.

Bij het nemen van een besluit tot het verwijderen van een sneeuwlaag dient vooral de hoeveelheid af te voeren sneeuw niet te worden onderschat. Een laag sneeuw ter dikte van bijvoorbeeld 5 cm over een oppervlakte van 5.000 m² houdt in dat circa 250 m³ losse sneeuw van het veldoppervlak moet worden verwijderd.

IJs verwijderen

Om ijs te laten smelten kunt u zout of pekel gebruiken. Dit is niet schadelijk voor het kunstgras maar kan, net als bij gebruik op wegen en paden, wel in de bodem en in het grondwater terecht komen en dat is niet goed voor het milieu en eventuele aangrenzende natuurgrasvelden.

Wij wensen u ook in het winterseizoen veel sportplezier!Sneeuw op mijn kunstgrasveld….wat nu?

archief : 2024   2023   2022   2021   2020   2019