Onderhoud

 

 

Elke kunstgrasveld moet onderhouden worden.  Als men dit op regelmatige basis doet zal het terrein langer in goede conditie blijven.  Ook is het belangrijk het terrein op correct wijze te gebruiken en te bespelen.

Hieronder vindt U een aantal algemene richtlijnen. Een uitgebreide informatie over onderhoud kan u altijd opvragen bij Sportinfrabouw

DAGELIJKS ONDERHOUD

 

1. Een juist gebruik van het terrein is belangrijk
•    Betreed het veld niet met lange (stalen) noppen
•    Betreed het veld enkel  met propere schoenen
•    Gooi geen kauwgom op het veld
•    Rook niet op het veld
•    Gooi geen glas of ander vuil op het veld
•    Plaats geen zware of puntige objecten op het kunstgras
•    Speel niet op een veld dat beschadigd is.

•    Er mogen geen voertuigen op het veld, enkel specifieke onderhoudsmachines
•    Het betreden van een besneeuwd veld of en veld in opdooi wordt afgeraden

2. Regelmatig borstelen, bijvegen en bijvullen
Voor zand en niet ingevulde terreinen moet minstens eenmaal per week met een driehoekige of rechthoekige borstel behandelen.   Het is belangrijk dat de kunstgrasvezels rechtop blijven staan. Regelmatig borstelen is dus een belangrijke procedure die niet verwaarloosd mag worden. De oppervlakte moet afwisselend in de ene en de andere richting geborsteld worden. Voor niet ingevulde terreinen is het noodzakelijk zeker 4 tot 6 keer per maand te borstelen. Bij PA kwaliteiten moet het gras lichtjes vochtig zijn, ochtenddauw of lichte regenval volstaat. Belangrijk is de borstelrichting, tegen de poolrichting in, hierdoor komen de grasvezels mooi recht.
                                                                                                       
 
3. Vegetatie rond het veld moet zo snel mogelijk verwijderd worden
Onkruid op of rond het veld wordt het best met de hand verwijderd. Zorg ervoor dat u ook de wortels mee uittrekt zonder hierbij de onderbouw te beschadigen.

4. Natuurlijk afval moet zo snel mogelijk verwijderd worden
In de herfst vallen bladeren en naalden van bomen en struiken op het veld. Als ze niet onmiddellijk verwijderd worden, zullen ze zich in het kunstgrasveld vastzetten. Dit kan de doorlaatbaarheid van het tapijt aantasten. Hetzelfde geldt voor mos en vervuiling van het kunstgrastapijt. Daarom is het belangrijk dit afval zo snel mogelijk weg te halen.                   

5. Kantine afval moet zo snel mogelijk verwijderd worden
Er dient vooral voorzichtig te worden omgesprongen met kantineafval zoals glazen, blikjes, kopjes en bekers, sigaretten, vuurwerk of kauwgom... Om deze vervuiling te vermijden, is het aan te raden de spelers te vragen hun schoenen grondig te vegen voor ze het kunstgrasveld betreden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren: met een voetenveger in rastervorm, een voetmat, borstels... Speciale borden naast de deuren moeten de aandacht van de spelers op deze regels vestigen. Rond het kunstgrasveld moeten voldoende vuilnisbakken staan. Ook een verhard pad van de kleedkamers naar het veld is aangeraden. 

6. Hoe omgaan met sneeuw
Sneeuw en ijs beschadigen kunstgrasoppervlakken gemaakt van PE (polyethyleen) niet. Sneeuw op het kunstgrasveld wordt best verwijderd met behulp van een sneeuwblazer in plaats van een borstel of sneeuwploeg. Mechanische verwijdering van de sneeuw kan de kunstgrasvezels beschadigen. Door de sneeuw van het kunstgras te duwen wordt er druk geplaatst op de naden van het veld.

 

PROFESSIONEEL ONDERHOUD

Professioneel onderhoud is minimaal 1 keer per jaar noodzakelijk. Een professioneel team zorgt ervoor dat uw terrein weer zo goed als nieuw is.

1. Grondige inspectie van het kunstgrasterrein
Het terrein wordt eerst aan een grondige inspectie onderworpen. Voor een zand en/of rubber ingevuld terrein wordt de hoeveelheid zand en rubber grondig gecontroleerd. De stabiliteit van alle naden en belijningen wordt geïnspecteerd. Onkruid wordt met de wortel verwijderd, alle toebehoren op het terrein en omheiningen worden gecontroleerd en indien nodig hersteld of vervangen.

2. Behandelen van het terrein
Voor zand en niet ingevulde terreinen wordt na de inspectie het terrein behandeld met een speciale onderhoudsmachine.
 Eerst wordt    al het losse afval zoals papier, bladeren, takjes, microslijpsel... van het veld verwijderd. De behandeling bestaat uit het intensief “decompacteren” van het kunstgrasveld. De structuur van het zand bij zand en semi-sanded velden blijft hierdoor los waardoor het aangenamer spelen is op het veld en waardoor de kans op verwondingen kleiner is. Het zand wordt eveneens gelucht waardoor : mos en onkruid niet kunnen ontstaan en bestaand mos wordt gedeeltelijk of volledig verwijderd. De behandeling zorgt ook voor een optimale waterdoorlaatbaarheid waardoor er minder kans is op vervuiling van de bovenste laag. Vervolgens wordt nieuw zand aangevoerd dat wordt ingeborsteld.