IAAF - VAL

IAAF - VAL - BOIC

Hier vindt u alle mogelijke informatie over de IAAF, de structuur en de werking van de Internationale Associatie van Atletiek Federaties, profielen van de leden van de IAAF Raad en details van de verschillende comités en commissies. 

Ook alle info via de VAL " Vlaamse Atletiekliga " zijn via onderstaande link beschikbaar.

Het Belgisch Olympisch en Inter-federaal Comité (BOIC) is het Nationaal Olympisch Comité (NOC) dat de Olympische Beweging en haar waarden in ons land vertegenwoordigt. Net als de 205 andere NOC’s wordt het BOIC door het Internationaal Olympisch Comité erkend.

Op Europees niveau is het BOIC lid van de Europese Olympische Comités, de EOC’s.

Het BOIC is een vzw die de bijzondere eigenschap heeft van “ Inter-federaal” te zijn. Dit wil zeggen dat het Comité als het ware een vertaling is van de nationale sportbonden die gewoonlijk uit twee of zelfs drie communautaire liga’s bestaan.
De vertegenwoordigers van die 81 sportbonden zetelen in de Algemene Vergadering van het Comité. Te samen tellen zij 20.000 sportclubs en 1.500.000 actieve sportbeoefenaars.

Meer info : www.iaaf.org

                www.val.be
 
                www.olympic.be