Aanleg BMX Wieler Skeeler

Aanleg

Gezien de aanleg en het ontwerp van een BMX - Wieler of Skeelerbaan voor ieder project verschillend is, dit zowel qua draagkracht van de onderbouw, soorten van opbouw, toplagen, randafwerking en dergelijke staan wij graag te uwer beschikking voor verdere informatie aangaande deze.