Aanleg Tennis

Aanleg

Gezien de aanleg en het ontwerp van een tennisbaan voor ieder project verschillend is, dit zowel qua draagkracht van de onderbouw, soorten van opbouw, toplagen gaande van gravel - kunstgras - Floor Smash tot ter plaatse gegoten kunststof, randafwerking en dergelijke staan wij graag te uwer beschikking voor verdere informatie aangaande deze.