Aanleg

Aanleg

Gezien de aanleg en het ontwerp van een indoor terrein voor ieder project verschillend is, dit zowel qua inplanting van het terrein zelf, de draagkracht van de onderbouw, de soorten van opbouw, de eventuele indeling van de verschillende sporten, de toplagen, de randafwerking en dergelijke staan wij graag te uwer beschikking voor verdere informatie aangaande deze.